מחפש פרטים על מספר הטלפון 03-9667874 ?

מזה שנים שמערכות Who-Are-U מתמחות בהכוונה
מדויקת ומורחבת למידע על אנשים.

לקבלת מידע על מספר הטלפון 039667874, השלם את התהליך:
 

אפשרות א' - שיחת טלפון

התקשר למספר הבא: 012-44-90-85-30-19-75

עלות חד-פעמית שתגבה מחשבון הטלפון: 19 ש"ח

במהלך השיחה, חייג את הקוד הבא: 6302-090

אפשרות ב' - כרטיס אשראי

היכנס לעמוד התשלום מכאן
או: לתשלום באמצעות PayPal, לחץ כאן

עלות חד-פעמית: 19 ש"ח

בסיום התשלום תקבל קוד, הקלד אותו בתיבה: 

לתשומת לב הגולשים: בתאריך 25.07.14 מתוכנן עדכון מחיר ל- 27 ש"ח.


ובהקשר אחר:

נהג חדש - שילוט
^^^^^^^^
בשנתיים הראשונות, רשיון הנהיגה הוא על תנאי.
ועל כן חייבים לנהוג בהקפדה יתרה, על פי כללי התנועה ובהתאם לחוקים.
חובה להצמיד שלט "נהג חדש" בשולי השמשה האחורית של הרכב
נהג חדש שעובר עבירה, חייב לעמוד באמצעי תיקון - מבחן עיוני - או מבחן עיוני + מעשי
נהג חדש - תנאי מלווה והסעת נוסעים
^^^^^^^^^^^^^^^^^
הריינו להביא לידיעתכם כי הכנסת אישרה שינויים בפקודת התעבורה:
נהגים חדשים חייבים לנהוג בלוויית מלווה במשך שלושה חודשים.

חובת המלווה תחול על כל הנהגים החדשים המחזיקים ברשיון נהיגה לרכב מנועי.

חובה זו תחול לראשונה גם על בעלי רשיון נהיגה לאופנוע או טרקטור שיוציאו רשיון לרכב פרטי.

בנוסף קובע החוק כי נהג חדש לא יורשה להסיע יותר משני נוסעים עד הגיעו לגיל 21 שנה אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.

הגבלת מספר הנוסעים לנהג חדש חלה על כל מי שקיבל רשיון נהיגה החל מ- 1 בנובמבר 2004, והוא עדיין נהג חדש בן פחות מ-21 שנה.

מלווה
^^^
מי שבידיו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, או 3 שנים ותק לפחות ומלאו לו 30 שנים.לא ינהג נהג חדש בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה אלא אם כן יושב במושב שלצדו מלווה העונה לתנאים הנ"ל.
הנוהג באופנוע, טרקטור ובטרקטורון - אינו חייב מלווה

קורס רענון (השתלמות בנהיגה)
^^^^^^^^^^^^^^
בשנה בה מלאו 3 שנים מיום הוצאת הרשיון - יוזמן הנהג לקורס רענון ההזמנה לקורס מבוצעת בשנה שבה ימלאו לנהג 21 שנים.
הרשיון יחודש רק לאחר ביצוע הקורס.
רשימת העבירות שלפיהן אין מחדשים רשיון נהיגה ל"נוהג חדש"להלן רשימת העבירות המנויות בתוספת השלישית (סעיף 12א לפקודת התעבורה) שלפיהן אין מחדשים רשיון נהיגה ל"נוהג חדש" ומחייבים אותו בבדיקות ובבחינות כתנאי לחידוש הרשיון:
עבירה על הוראות סעיף 10 בפקודה - נהיגת רכב שלא מאותו סוג שבידי הנוהג או נהיגה שלא בהתאם לתנאים שברשיון הנהיגה שבידו
עבירה על הוראות סעיף 43 בפקודה - נהג שהסתייע ברכבו והורשע על עוון או על פשע שביצועם נתאפשר עקב נהיגתו ברכב
עבירה על הוראות סעיף 44 בפקודה - הורשע בעל רשיון נהיגה על ביצוע עבירת מין ע"י נהיגתו ברכב
עבירה על הוראות סעיף 65 בפקודה - אי עצירת רכב לפני מפגש מסילת ברזל
עבירה לפי הפקודה או התקנות על פיה הורשע בתאונת דרכים שבה נפגע אדם
עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה, פסילה בפועל מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים או יותר
עבירה על תקנה 22 לת"ת - על אי ציות נוהג רכב לרמזור ואי מתן זכות קדימה
עבירה על תקנה 26 (2) לת"ת - נהיגת רכב תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים
עבירה על תקנה 47 לת"ת - עקיפת רכב שלא כחוק
עבירה על תקנה 54 לת"ת - נהיגת רכב במהירות העולה על הקבוע בתקנות
עבירה על תקנה 57 לת"ת - חציית מפגש מסילת ברזל ברכב המיועד להסיע 11 נוסעים או יותר כשהדרך אל המפגש לא סלולה באספלט או בטון
עבירה על תקנה 144 - לגבי אי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים

2665968 | 2665969 | 2665970 | 2665971 | 2665972 | ספר טלפונים | ספר אנשים